"To Royale Satser (2008)

TTBB/ Dur. ca. 10 min. /Skrevet på bestilling af Studenter-Sangforeningen og planlagt til uropførelse 1176/09 SHN

Værkfortegnelse | Programnote | Score | In English

To Royale Satser
Tekst af HKH Prins Henrik

Lacrymae
Sørgmodigt Digt

Programnote

    De "To Royale Satser" består af satserne "Lacrymae" og "Sørgmodigt Digt" skrevet til digte af samme navn skrevet af HKH Prins Henrik. Musikken er skrevet til brug ved fejren af Prinsens 70 års fødselsdag 11/6/09. Dvs. det nu kun "Lacrymae" , der tænkes opført ved denne lejlighed. Lacrymae består i sig selv af fire forskellige dele, én for hver af digtets fire vers. Af disse er første og sidste del baseret på samme materiale, mens de mellemliggende dele bevæger sig ud i andre, omend stadig beslægtede, musikalske områder. "Sørgmodigt Digt" udmærker sig ved at bestå af to forskellige samtidigt forløbende stemmer. Dette har givet sig udslag i en ligeledes tolaget musik, der er endt med at foreligge i to versioner. Čn for professionelle og én for amatørkor.
    SHN 2008.

Tilbage


"Two Royal Movements (2008)

TTBB/ Dur. ca. 12 min. /Written for Studenter-Sangforeningen. Premiere planned for the 70's birthday of Prince Henrik of Denmark (11/06/09). SHN

Catalogue of Works | Programnote | Score

Two Royal Movements
Lyrics in Danish by HRH Prince Henrik

Lacrymae
Sad Poem

Programnote

    Two Royal Movements written for the 70th birthday of HRH Prince Henrik of Denmark concists of two movements Lacrymae and Sad Poem, which can be played separately. Lacrymae has four verses, and thus four parts. Sad Poem has two simultaneusly voices, which is also reflected in the musical setting of the poem.
    SHN 2008

Back


 Svend Hvidtfelt Nielsen