"Komposition i Rødt" (2009)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc Dur. ca. 10'00 SUDM

Værkfortegnelse | Programnote | Score | Sound | In English

Programnote

  "Komposition i rødt" er skrevet til Storstrøms Kammerensemble som del af deres serie af nye"Udstillingsbilleder".
  Det er skrevet på baggrund af Ejler Billes billede af samme navn, som hænger på Museet ved Fuglsang. At gengive billeder i musik er selvfølgelig en speget affære. Særligt når billedet er et abstrakt maleri. Hvordan lyder en grøn streg?Hvordan lyder en firkant? Og så er der helt grundlæggende farven. Man har hørt om "blå" toner. Men hvordan lyder en rød?
  Alle disse spørgsmål har jeg tilladt mig at se stort på. Min tilgang til værket har været i tråd med den tilgang til at skrive musik, som jeg finder mest tilfredsstillende: At se værket som et sammensurium af små enkeltelementer. Jeg havde dertil en idé om et formløst forløb, hvor alt hele tiden slet og ret var nutid. - Det er ikke lykkedes. Musikken består af et temmelig begrænset antal enkeltelementer, der optræder sammen eller hver for sig og deres vekslen har ikke kunnet undgå at danne et tidsligt forløb, oplevet som form. Denne vekslen afspejler for mig en måde at betragte Ejler Billes billede på. Også her veksler jeg mellem at betragte billedet i sin helhed og at fokusere på forskellige detaljer. Og detaljerne får ny valeur når de efter nærstudium igen opleves som del af helheden. Man kan sige, at jeg har transformeret hans små forskellige figurer om til forskellige musikalske gestalter.

  Udover alt dette er "Komposition i rødt" også et lille jubilæumshyldestværk. Det er mit 10. stykke musikalsk arbejde til Storstrøms Kammerensemble, som jeg første gang skrev for i 1993. Åbningen af "komposition i rødt" sender da også en hilsen til åbningen af det første værk jeg skrev til ensemblet: "Flowerfall".
  Jeg kan roligt sige at intet andet ensemble har betydet så meget for mit komponistvirke som Storstrøms. En stor tak for det.


  De ni tidligere arbejder: Flowerfall (1993)
  Tre Hallsange (2006 arrangementer af tre Martin Hall sange: Circuits of loss ("other Rooms")Contemporary Ideals ("a.s.a.p.") og Pantheon ("neglect"))
  Nielsenpræludier (2006 - arrangement af et uddrag af Carl Nielsens præludier op. 51)
  4 Remix for Ensemble (2007 - omkompositioner af Buxtehude, Schumann, Bentzon og Mozart)
  Musik for Ensemble (2007)
  Sang for Klaver og Ensemble (2007)
  Storstrømssalmer (2007 arrangement af - og forspil til tre salmer: Den signede dag, O Gud du ved og kender, Kommer sjæle dyrekøbte, Din Himmelkrone ser vi)
  På Fuglsang (2007)
  Musik for To Ensembler (2008 skrevet for Storstrøms Kammerensemble og The Orchestra)
  (NB: Musik for Ensemble, 4 Remix og Sang for Klaver og Ensemble danner så ydermere suiten "Das Verlassne Mägdelein")

  !
  SHN 2009..

Tilbage


"Composition in Red (2009)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc Dur. ca. 10'00 SUDM
Catalogue of Works | Programnote | Score

Programnote

  "Composition in red" is based on a painting by Ejler Bille. The small figures of the painting are transformed into a limited amount of musical gestures, that intervenes with each other. Some times one at a time, sometimes all of them together. Like the impression you get from switching between viewing the entire painting and focusing on small details.
  SHN 2009

Back


 Svend Hvidtfelt Nielsen