Virkeligheden fortæller mig altid flere historier - anmeldelser

Joakim Tillmann | Hans-Gunnar Peterson | Jakob Wivel | Svend Erik Werner

 • Joakim Tillmann , Dansk Årbog for musikforskning XXIV, 1996

  ”Hvidtfelt Nielsen har med denne studie skabt en lysende og fascinerende bog. Hans spørgsmål er både vigtige og interessante. Undersøgelsen af Nørgårds verdensbillede og analysen af musikken er forbilledligt gennemført og præsenteres på en klar og pædagogisk måde. Konklusionerne er altid velunderbyggede og bygger på en overbevisende argumentation.”


  Tilbage

 • Hans-Gunnar Peterson , nutida Musik, nr.4, årgang 39, 1996

  ”Även om stort utrymme ägnas åt beråtta om Heideggers tankevärld har Svend Hvidtfelt Nielsen utformat hans närvaro i boken på ett sympatisk sätt: en källa som utvidgar författarens egna, personliga refleksioner. Heidegger kommer in som från sidan och bliver ett koplement, en färdkamrat under vandringen genom Nørgårds musikaliska landskap.”


  Tilbage

 • Jakob Wivel Jyllandsposten 06/06/96

  ”Svend Hvidtfelt Nielsens bog ”Virkeligheden fortæller mig altid flere historier” er på dansk og bliver derfor ikke sendt ud i verden. Det er en skam, for hvor ”The Music of Per Nørgård” udmærker sig ved at være en bred præsentation af komponisten, så er ”Virkeligheden…” anderledes fyldestgørende, fordi den går i kødet på de problemstillinger Per Nørgård arbejder med.

  Bogen er en revideret og udvidet udgave af forfatterens speciale-afhandling, men ikke dermed tør og akademisk – tværtimod: Det er velskrevet og spændende læsning. For her får man forklaringen på, hvordan Nørgård får natur, hverdag, kompositionsteknik, den menneskelige bevidsthed og astrologi til at hænge sammen – og det er mindre okkult end det lyder. Og man får en indsigt i, hvorfor hans opdagelse af ”uendelighedsrækken” er så betydningsfuld, fordi den bliver sat ind i det nørgårdske verdenssyn.

  Lytteoplevelsen

  Hvidtfelt Nielsen kommer også ind på spørgsmålet vedrørende lytteoplevelsen: Hvad kan man høre, hvad skal man høre og hvad er det man skal forstå? Desuden laver Hvidtfelt Nielsen en spændende kobling til Heideggers kunstfilosofi.

  Bogen falder i tre dele. Den første der gennemgår Nørgårds livssyn er umiddelbart tilgængelig. Anden del, der drejer sig om, hvordan metafysikken hænger sammen med kompositionsteknik, kan også læses af lægfolk. En smule nodekendskab er en fordel, men ingen betingelse. Tredje del er analyser og kun for folk med et solidt nodekendskab, men bogen kan læses med stort udbytte, selvom man springer sidste del over. Alene første del er rigelig grund til at anskaffe sig bogen.


  Tilbage

 • Svend Erik Werner Information 24/05/96

  Vingeslag over Nørrebro

  ”P.S. Komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen, selv Nørgård-elev, bidrager til Beyer-antologien med en stimulerende sammenstilling af Per Nørgårds univers med Martin Heideggers radikale værensfilosofi og dens æstetiske implikationer.

  Artiklen er en lille del af et langt større projekt – et universitetsspeciale om Per Nørgård – der netop er udgivet af Det Fynske Musikkonservatorium, Odense.

  Bogen skal ikke anmeldes her, men blot anbefales som velegnet både som lærebog for universitets- og konservatoriestuderende og som studiekredsbog for viderekomne med fortsat interesse for det 20-århundredes musikalske praksis og teoridannelse.

Tilbage


 Svend Hvidtfelt Nielsen