Undervisningsmaterialer

Palestrina | Barokkontrapunkt | Funktionsharmonik | Dodekafoni

 • Palestrina-kontrapunkt

 1. Kort indføring i Palestrina-kontrapunkt
  Lektionsark til undervisningen i Palestrinakontrapunkt findes i to versioner: Et sæt for 12 lektioner (11 lektionsark)og et sæt for 7 lektioner. Sættet for 7 lektioner forudsætter minimumskendskab til dissonans- og stemmeføringsregler. Derudover er der en samling tostemmige uddrag af messebegyndelser, progressivt ordnet således, at nodeeksemplernes problemstillinger modsvarer den pågældende lektions problemstillinger. Endelig er der en længere tekst om specifikke detail-spørgsmål angående de danske lærebøgers fremstilling af Palestrina-stilen sammenholdt med det man rent faktisk finder i hans tre-stemmige satser (se nedenfor).

 2. 11 Lektionsark til Palestrinakontrapunkt
 3. 7 lektionsark til Palestrinakontrapunkt
 4. To-stemmige eksempler til Palestrinasats
 5. "Efter Dissonansen. Studier i Palestrinas trestemmige satser"
 • Barokkontrapunkt

 1. Kort indføring i trestemmig fugaeksposition i "Bach-stil"
  Indføringen suppleres med et til to lektionsark pr. time. Indføringen er beregnet på et semester a 12 dobbelt lektioner.
  Forlægget for undervisningen er J.S.Bachs præludium og fuga-samling, Das Wohltemperiertes Klavier B.I-II.
 2. Lektonspapirer til Barokkontrapunkt
 • Funktionsharmonisk Sats

 1. Kort indføring i Funktionsharmonisk sats
  Indføring i funktionsharmonisk sats er samtidig en indføring i Romantisk Sats. Der er her to sæt lektionsark. Et for det mere generelle begreb "funktionsharmonisk sats" og et for specifik romantikkens brug af denne funktionsharmonik, altså "Romantisk Sats". Derudover er der en længere artikel specielt dedikeret til Schumannsbrug af mediantforbindelser (se nedenfor).

  Med ændrede (forbedrede = billigere, med færre semestres undervisning) studieordninger på Københavns Universitet opstod et behov for et to-semesters kursus, der går fra introduktion til fagets regler og frem til at kunne lave en velfungerende funktionsharmonisk sats. Til det forløb brugte jeg i sæsonen 2011-12 disse papirer.

 1. Den danske funktionsanalyse og dens forudsætninger
  Udfra et behov for at finde hoved og hale på den danske funktionsharmoniks begreber og deres forudsætninger, har jeg i 2013 påbegyndt en lille undersøgelse af fagets baggrund. Det første resultat er ovenstående tre kapitler, der har til hensigt at perspektivere dels selve den type harmonik, vi kalder funktionsharmonisk, dels den danske tilgang til faget.

 2. Lektionsark til Romantisk Harmonik
 3. Lektionsark til Analyse af Romantikkens Harmonik - Præsentation af Maegaards og Jersilds metoder

 4. "Mediantforbindelsers harmoniske funktion. Studier i Robert Schumanns lieder"

 5. "Træk af 1700- og 1800- tallets musikteori"

 1. Kort indføring i dodekafon sats
  Indføringen er primært i dodekafoni som den ses udfoldet hos Schoenberg. Webern, Berg, Stravinsky og Boulez nævnes kun kort. Indføringen suppleres med en række analyserede eksempler fra Schoenbergs produktion. Der er også perspektiverende nodeeksempler af musik af Webern og Berg.

A. Schoenberg

 1. Opus 25 Suite for Klaver
 2. Opus 26 Blæserkvintet
 3. Opus 27 Fire Stykker for blandet kor
 4. Opus 28 Drei Satiren
 5. Opus 30 Strygekvartet nr.3
 6. Opus 31 Variationer for Orkester
 7. Opus 33a Klaverstykke
 8. Opus 35 Seks Stykker for Herrekor
 9. Opus 36 Violinkoncert
 10. Opus 37 Strygekvartet nr.4
 11. Opus 47 Fantasi for Violin og Klaver
 12. Opus 50 Dreimal Tausend Jahre

A.Webern

 1. Symphonie 0pus 21
 2. Konzert opus 24
 3. Variazionen für Klavier opus 27
 4. Variazionen für Orchester opus 30

A.Berg

 1. Koncert for Violin og Orkester

 Svend Hvidtfelt Nielsen