"Das verlassne Mägdelein" (2007)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc/ Dur. ca. 50 min./ Skrevet til Storstrøms Kammerensemble SUDM

Værkfortegnelse | Programnote | Score | In English

Das verlassne Mägdelein - Trilogi for Ensemble

I. Musik for Ensemble
II. 4 Re-mix for Ensemble
III. Sang for klaver og Ensemble

De tre satser i "Das verlassne..." kan alle spilles separat

Tilbage


Programnote

  "Das verlassne Mägdelein" er en trilogi for ensemble bestående af værkerne "Musik for Ensemble", "4 Remix for Ensemble" og "Sang for Klaver og Ensemble", alle skrevet foråret 2007.
  De tre satser kan spilles separat. Derudover består "4 Remix" i sig selv (som titlen antyder) af fire satser, der ligeledes kan spilles uafhængigt af hinanden. De fire satser er rekompositioner, eller remix, af følgende klassiske værker: "Præludium for Ensemble" (Præludium i d-mol, BWV 140, af D. Buxtehude), "Lied for Ensemble" (Das verlassne Mägdelein af R. Schumann) "Korte stykker for Ensemble" (Short pieces for Piano, opus 436 af Niels Viggo Bentzon) og "Sonate for Ensemble" (1. sats af klaversonate i F-dur, K.V.332 af A.W.Mozart).
  Udover at henvise til Schumann-lieden forlener titlen "Das verlassne Mägdelein" det samlede forløbs vildskab og vemod med en samlende referenceramme, som for mig sætter trilogien i et ganske særligt perspektiv.
  Musikken er skrevet til Storstrøms kammerensemble som del af min komponisttilknytning 2007-08.
  SHN 2007

Tilbage


"Das verlassne Mägdelein" (2007)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc/ Dur. ca. 50 min./ Written for The Danish Chamberplayers SUDM

Catalogue of Works | Programnote | Score

Das verlassne Mägdelein - Trilogy for Ensemble

I. Music for Ensemble
II. 4 Re-mix for Ensemble
III. Song for piano and Ensemble

The three movements in "Das verlassne..." can all be played separately

Back


Programnote

  "Das verlassne Mägdelein is a trilogy consisting of the works "Music for Ensemble", "4 Re-mix for Ensemble" and "Song for piano and Ensemble", all written spring 2007.
  The threee movments can all be played separately. The middle movement, "4 Re-mix.." consists in itself of for movements. Four arrangements of classiscal pieces originally written by D.Buxtehude, W.A.Mozart, R.Schumann (and yes, it is "Das verlassne Mägdelein) and the Danish composer Niels Viggo Bentzon.
  The title of the trilogy is to me a meeting point of all the energy and sadness in this almost one hour long stream of music.
  Besides all metaphysical considerations theres is also a small scenic effect. In the last movement the harp is not part of the music. She (yes, it must be a "she") is sitting on the stage, but without playing. Quite "verlassen".
  SHN 2007-08

Back


 Svend Hvidtfelt Nielsen