"4 Re-mix for Ensemble" (2007)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc/ Dur. ca. 16 min.
Skrevet til og uropført af Storstrøms Kammerensemble 09/08/07 ved Bornholms Musikfestival
SUDM

Værkfortegnelse | Programnote | Score | In English

4 Re-mix for Ensemble

Frit efter:
D.Buxtehudes Praeludium i d-mol, BuxWV 140 (I.)
Robert Schumanns "Das verlassne Mägdelein", Op. 64, nr. 2 (II.)
Niels Viggo Bentzons "Short Pieces for Piano", Opus 436 (III.)
Første sats af W.A.Mozarts Sonate nr. 12 i F-dur K.V.332 (IV.)

De fire satser i 4 Re-mix kan alle spilles separat og samtidig udgør det samlede værk anden sats af "Das verlassne Mägdelein"

Andre "for Ensemble"-værker:
"Musik for Ensemble"
"Sang for klaver og Ensemble"
"Musik for to Ensembler"

Tilbage


Programnote

    Indenfor den såkaldte "populærmusik" er remix af eksisterende sange næsten en hel genre for sig. Musikken betragtes som et produkt til videre forarbejdning med de nye muligheder, som den ny teknologi muliggør. Indenfor klassisk musik ses også sådanne forarbejdninger. Det paradigmatiske eksempel er naturligvis Hans Abrahamsens adaption af Carl Nielsens "Tre Klaverstykker", der på én og samme tid er tro mod forlægget og transformerer det til et Abrahamsenværk. I mine "Remix" udviser jeg ikke helt samme loyalitet. De "4 Remix for Ensemble" består af fire transkriptioner af musik af Buxtehude, Schumann, N.V.Bentzon og Mozart. For alle fire værker gælder at ingen toner er udeladt. Til gengæld er tempi og dynamik visse steder ændret. Ligesådan med timingen. Der er indskudt ekstra takter og sat fermater, hvor det er skønnet nødvendigt. Dertil kommer for Buxtehude og, særligt udpræget, Mozarts vedkommende en ikke uvæsentlig procentdel tilkomponerede noder. Mozarts klaversats fremstår mange steder nu som kun én af mange linjer i det musikalske forløb. Derved er den oprindelige klaversats forvandlet til blot én af flere stemmer i en polyfon tekstur. Men det er en tekstur, hvis enkeltdele alle er direkte afledt af denne klaversats. Satserne kan alle spilles enkeltvis. Spillet i sammenhæng udgør de i deres bearbejdning og sammenstilling et nyt musikalsk udsagn, et nyt værk.
    Ikke sandt?
    SHN 2007

Tilbage


"4 Re-mix for Ensemble" (2007)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc/ Dur. ca. 16 min.
Written for and premiered by The Danish Chamber Players 09/08/07 at Bornholms Musikfestival
SUDM

Catalogue of Works | Programnote | Score

"4 Re-mix for Ensemble" (2007)

Based on
D.Buxtehudes Praeludium i d-mol, BuxWV 140 (I.)
Robert Schumanns "Das verlassne Mägdelein", Op. 64, nr. 2 (II.)
Niels Viggo Bentzons "Short Pieces for Piano", Opus 436 (III.)
Første sats af W.A.Mozarts Sonate nr. 12 i F-dur K.V.332 (IV.)

The four movements in 4 Re-mix can all be played separately. 4 Re-mix is also second movement of "Das Verlassne Mägdelein"

Other "for Ensemble"-works:
"Music for Ensemble"
"Song for piano and Ensemble"
"Music for two Ensembles"

Back


Programnote

    The four Re-mixes are free arrangements of four classical pieces. The freedom consists in tempochanges, dynamic changes, change of timings (including adding of bars), and - most important - adding of extra melodylines in some of the mix. Especially Mozarts sonata has been added extra parts, so that the original piece seems to be just one of several layers. But it is done without changing Mozarts harmonic universe.
    SHN 2008

Back


 Svend Hvidtfelt Nielsen