"Musik for to Ensembler I-II" (2008)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc + 2Alt, 2Ten, 1Bar, 4Tpts, 4Trbns, Guit, Pno, Bass, Perc./  Dur. ca. 23 min.
Skrevet til og uropført af Storstrøms Kammerensemble og The Orchestra 30/10/08 i Copenhagen Jazzhouse dirigeret af Jonathan Stockhammer/ 
SUDM

Værkfortegnelse | Programnote | Anmeldelser | Score | Sound1 | Sound2 | In English

Musik for to Ensembler I-II, version I-V

Versioner:
Vers.I: Del I+II, dur. 23 min.
Vers.II: Del I+II+I, dur. 37 min.
Vers.III: Del I, dur. 15 min.
Vers.IV: Del II, dur. 7 min.
Vers.V: Del II+I, dur. 22 min.

Relaterede værker:
"Musik for Ensemble"
"4 Re-mix for Ensemble"
"Sang for klaver og Ensemble"
"Music for a House"
"Musik for Violin og Klaver"
Kontemplation for Violin og Klaver

Tilbage


Programnote

  "Musik for to Ensembler" indeholder en række forskellige typer musik, der udfoldes såvel samtidigt som efter hinanden. Indlysende er der bl.a. tale om en "jazzet" musik overfor en "klassisk". De tematiske motiver og gestalter, der sættes an i åbningens veritable "Big Bang", varieres og udbygges værket igennem. Musikkens bevægelse går fra aktivitet til stilstand i del I. Og denne bevægelse vendes i del II: Så i en hvis forstand burde del II komme først, da indholdet i åbningens totalmusik her gradvist præsenteres. Ja, ved del IIs slutning er vi faktisk fremme ved del I.s åbning. I hvert fald i nogle af instrumenterne. Samtidig tager del II tråden op fra visse u- kommenterede mærkepæle fra del I. Så derfor må den vel ligge som den ligger....Altså efter del I. Musikken handler altså ikke kun om stilarter men nok så meget om form, og dermed tid. Og tids- oplevelsens varianser afhængigt af den musikalske informationsmængde pr. mikrosekund. En informationsmængde, der varierer fra det praktisk talt uopfattelige til stort set ingenting. Og information er jo ikke bare information. I musik opleves visse dele ofte som "hovedsagen" mens andet er "baggrund" eller "overledning". Denne skelnen lader sig ikke gennemføre overalt i "Musik for to Ensembler", som udgøres af en musik, hvor det ikke altid er sikkert hvem, der "har melodien" eller er den, der giver bolden videre. Eller om en særlig gestalt nu har udspillet sin rolle eller blot holder pause. Og hvor lang tid kan der egentlig gå efter en pause uden det, der spilles er noget nyt og ikke en genoptagelse og derved fortsættelse af en musikalsk linjeføring. Forhåbentligt er alt dette præsenteret i en moderne underholdende musik, der lader det hele glide igennem ørerne uden, at man overhovedet behøver tænke på det.
  Forhåbentligt.........?
  I ovenstående "Sound1" kan høres et brudstykke af satsen lidt inde i første del. Sound2 bringer værkets sidste 4 minutter...
  Svend Hvidtfelt Nielsen 2008

Tilbage


Anmeldelser

  Henrik Friis, Politiken 3/11/08

  Storstrøms Kammerensembles huskomponist Svend Hvidtfelt Nielsens stykke "Musik for to Ensembler" begyndte i en verden af to genrer, men endte i en smuk, spinkel klangverden, hvor folk fra begge ensembler bidrog til et skrøbeligt edderkoppespind af toner, der mest af alt var sit eget.

  Ole Lauritzen, Fuens Stiftstidende, 3/11/08

  Svend Hvidtfelt Nielsens to store koncertstykker modstillede de to grupper uden at kvæle kammerensemblets spinkle klang. Saxgruppens brug af klarinetter i flere størrelser dannede bindeled mellem de to orkestre.

"Musik for two Ensembles I-II" (2008)

fl, cl, bsn, arpa, pno, vl, vla, vlc + 2Alt, 2Ten, 1Bar, 4Tpts, 4Trbns, Guit, Pno, Bass, Perc./  Dur. ca. 23 min.
Written for and premiered by Danish Chamber Players and The Orchestra 30/10/08 in Copenhagen Jazzhouse conducted by Jonathan Stockhammer/ 

SUDM

Catalogue of Works | Programnote | Score | Sound1 | Sound2 |

Musik for two Ensembles I-II, version I-V

Versions:
Vers.I: Del I+II, dur. 23 min.
Vers.II: Del I+II+I, dur. 37 min.
Vers.III: Del I, dur. 15 min.
Vers.IV: Del II, dur. 7 min.
Vers.V: Del II+I, dur. 22 min.

Other "for Ensemble"-works:
"Music for Ensemble"
"4 Re-mix for Ensemble"
"Song for piano and Ensemble"

Programnote

  "Music for two Ensembles" is written for a classical ensemble and a bigband. Thus it contains different types of music, which at times are clearly defined stylistically, sometimes not. Part of the musical idea is exactly this uncertainty. An uncertainty that could be streched to include uncertainties about which instrument actually "has the melody". That is what is front and what is background in this music. And where are the formal cuts? Somebody keeps a melodic line while others have changed their music completely. In other words: A composed chaos, that (as almost allways in my music) gradually gets more quiet, gets simpler, untill first part end in a single harp glissando.
  Sound1 is a sample from the middle of the music. Sound2 contains the conclusion of the piece.
  SHN 2008

Back


 Svend Hvidtfelt Nielsen